instructeur

In de Chiro kan je je attest 'Instructeur in het jeugdwerk' behalen door de drie Kaderinleidingscursussen (KIC's) te volgen en daarna 50 uur stage te lopen binnen één (of meerdere) Jeugdwerkorganisatie(s) naar keuze. Je werkt het traject af met een kort reflectiemoment (4 uur). Na het reflectiemoment ontvang je het instructeursattest.

 

Je hebt maximum drie jaar om je instructeurtraject af te werken. Deze termijn start de eerste dag van je cursus.

 

meer info: zie www.chiro.be/vorming